Klachtenprocedure

Kenniscentrum SIEM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar cursisten/consumenten/klanten. Om deze reden wil Kenniscentrum SIEM primair voorkomen dat er een formele klachtenprocedure moet worden opgestart. Mocht dat onverhoopt tóch noodzakelijk zijn, dan willen we dat uw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. 

Hieronder vindt u beschreven welke procedure Kenniscentrum SIEM hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Stap 1 

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (docent, medewerker) of aan het bestuur. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2

Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u via e-mail een klacht indienen bij de verantwoordelijke opleidingscoördinator. Er wordt binnen tien werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen. Er wordt geprobeerd om samen met u een oplossing te vinden.

Stap 3 

Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u schriftelijk ene officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator, Garbrand van der Molen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Stap 4

Binnen een week sturen we u een ontvangstbevestiging van uw klacht en heeft een medewerker van Kenniscentrum SIEM ter zake met u persoonlijk contact gehad. Vervolgens verneemt u door wie uw klacht inhoudelijk en procedureel verder wordt behandeld. Uiterlijk vier weken na de ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen deze vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

Stap 5

Bent u het met deze reactie niet eens, dan kunt u zich wenden tot Stichting Onderwijsgeschillen met het verzoek in de kwestie een uitspraak te doen. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor Kenniscentrum SIEM bindend. Eventuele consequenties zullen door Kenniscentrum SIEM snel worden afgehandeld.
Klachten en aanverwante correspondentie wordt door Kenniscentrum SIEM gedurende een periode van 7 jaar in haar archief bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar info@kenniscentrumsiem.nl of naar het volgende adres:

Kenniscentrum SIEM
t.a.v G van der Molen
Nieuwstraat 16
1621 EA Hoorn

Uiteraard hopen we van harte dat het niet zo ver hoeft te komen en dat we klachten in een goed gesprek naar tevredenheid op kunnen lossen.

Onze laatste artikelen