Verdiepingscursus SI, veiligheid en verbinding

Leer over de behandeling van kinderen met stress, hechtingsproblematiek en trauma vanuit de sensorische informatieverwerking, gericht op herstel van veiligheid en verbinding.


Herken je dit?


Heb jij op je werk weleens te maken met kinderen met stress, hechtingsproblematiek of die een trauma hebben meegemaakt? Soms kunnen trauma’s groot lijken, maar het kunnen ook kleine gebeurtenissen zijn die een grote impact hebben gehad.

Of met kinderen die snel Merk je dat deze kinderen zich vaak onveilig voelen, wat zich kan uiten in verhoogde stressniveaus en ander bijzonder gedrag zoals onrustig zijn of grenzen overschrijden? 

Dan herken je misschien het gevoel dat je met je basisopleiding rond sensorische informatieverwerking nog niet voldoende handvatten hebt om deze kinderen effectief te diagnosticeren, behandelen en begeleiden.

Onze verdiepingscursus “SI, veiligheid en verbinding” biedt de kennis en praktische handvatten die je nodig hebt om met deze uitdagende situaties om te gaan.
Kenniscentrum Siem

Verdiepingscursus SI, veiligheid en verbinding


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.150,00
Lesdagen 4
Studiebelasting 22 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie

AccreditatiesRegister Vaktherapie

in aanvraag


Stichting ADAP

in aanvraag


Doelgroep


Professionals die werken met mensen met hechtingsproblemen, trauma en stress, waaronder therapeuten, gedragsdeskundigen, leerkrachten, begeleiders en andere zorgverleners die al een Post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking gevolgd hebben.

Aan de slag


  • Verdiepingscursus SI, veiligheid en verbinding 2024-1

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    10 oktober 2024, 11 oktober 2024, 7 november 2024, en 28 november 2024Groei met Siem

Bij Kenniscentrum SIEM ben je verzekerd van onderwijs en dienstverlening van topkwaliteit.

Als erkende aanbieder in Nederland zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO) en aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Bovendien volgen we de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat onze opleidingen voldoen aan de hoogste normen.

Logo CRKBO
Ministerie van OCW logo


Wat ga je leren?


Je ontwikkelt een diepgaand begrip van hechtingsstijlen, trauma en stress bij kinderen, inclusief hoe deze factoren de ontwikkeling beïnvloeden. 

Zo heb je een rijke bron van kennis om uit te putten in de praktijk!

Je leert niet alleen signalen van trauma en stress te herkennen, maar ontwikkelt ook je diagnostische vaardigheden. Hierbij worden specifieke inzichten uit sensorische informatieverwerking, hechting en trauma toegepast om een volledig beeld van de behoeften van het kind te verkrijgen.

Daarnaast krijg je handvatten om effectieve begeleidings- en behandelsplannen op te stellen, waarbij je diverse therapeutische tools zoals spel, beweging en het Zintuiglijk Activiteiten Plan leert te gebruiken. 

Bovendien leer je hoe je ouders kunt betrekken bij het therapeutisch proces, hen ondersteunen bij het afstemmen op de behoeften van hun kinderen en een veilige en ondersteunende omgeving te creëren.

Belangrijk is ook de rol van de professional: je leert je eigen triggers herkennen en begrijpt in welke staat je je bevindt tijdens interacties met de kinderen en hun families en welke invloed dat heeft. Door het integreren van theoretische kennis in de praktijk, met een dieper begrip van sensorische informatieverwerking, stress, hechting en trauma, kun je effectiever werken met kinderen met complexe behoeften en hun families. 
Wat gaan we doen?

Tijdens deze vierdaagse verdiepingscursus zullen we dieper ingaan op de cruciale rol van sensorische informatieverwerking bij het bevorderen van veiligheid, het aanpakken van hechtingsproblematiek en het begrijpen van trauma. 

We verkennen de polyvagaaltheorie, die ons een uniek inzicht biedt in hoe veiligheid en wederkerigheid biologisch verankerd zijn en ons leven beïnvloeden. 

Door interactieve lessen en praktische oefeningen zul je de meest recente ontwikkelingen op dit gebied verkennen en leren hoe je deze kunt toepassen in je professionele praktijk.


Leerdoelen

Begrijpen van hechtingsstijlen en trauma: je bent in staat om verschillende hechtingsstijlen te herkennen en te begrijpen hoe deze stijlen de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Je zult ook signalen van trauma kunnen identificeren en begrijpen hoe stress het functioneren en de ontwikkeling van de hersenen van het kind beïnvloedt.

Diagnostische vaardigheden ontwikkelen: je leert hoe je de oorzaken van stress kunt onderzoeken, zowel vanuit het perspectief van sensorische informatieverwerking als vanuit hechting en trauma. Dit omvat het gebruik van specifieke inzichten uit de sensorische informatieverwerking en richtlijnen rond hechting en trauma.

Effectieve begeleiding en behandeling opstellen: je bent in staat om doelgerichte behandel- en begeleidingsplannen op te stellen om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Dit omvat het gebruik van spel, beweging en het Zintuiglijk Activiteiten Plan als tools. Bovendien zul je kennismaken met aanvullende behandelmethoden zoals SMART (sensory motor arousal reduction treatment).

Ouderbetrokkenheid faciliteren: je bent in staat om ouders te betrekken en hen te ondersteunen bij het aansluiten op de behoeften van hun kinderen. Door effectieve communicatie en samenwerking zul je ouders kunnen betrekken bij het therapeutisch proces en hen helpen een veilige omgeving te creëren voor hun kinderen.

Integreren van theoretische kennis in de praktijk: je kan de theoretische kennis die je hebt opgedaan integreren in je dagelijkse praktijk. Door een dieper begrip van sensorische informatieverwerking, stress, hechting en trauma zul je in staat zijn om effectiever te werken met kinderen met complexe behoeften en hun families.

Eigen stress in kaart brengen en reguleren: je leert hoe je zelf op stress of triggers reageert en weet hoe je dit kan reguleren. Aangezien je jezelf altijd “meeneemt” de begeleiding in, is het belangrijk dit van jezelf te weten zodat je optimaal veiligheid kan bieden aan het kind en/of ouders.


Verdiepingscursus SI, veiligheid en verbinding


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.150,00
Lesdagen 4
Studiebelasting 22 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie
  • Verdiepingscursus SI, veiligheid en verbinding 2024-1

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    10 oktober 2024, 11 oktober 2024, 7 november 2024, en 28 november 2024