Post-HBO sensorische informatieverwerking voor professionals

Ontdek hoe prikkelverwerking een cruciale rol speelt in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.


Herken je dit?


Heb jij in je werk weleens te maken gehad met een kind dat moeite heeft met aanraking, snel afgeleid raakt of onverklaarbare stemmingswisselingen vertoont?

Of met kinderen die snel overprikkeld raken of prikkels vermijden? Of andersom, met kinderen die juist veel prikkels zoeken of die te weinig reageren op het prikkelaanbod in de klas of thuis?

Voor al deze kinderen geldt dat hun sensorische informatieverwerking veel invloed heeft op hun gedrag en op hun reactie op de omgeving.

In deze opleiding ontdek je hoe prikkelverwerking een cruciale rol speelt in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.
Kenniscentrum Siem

Post-HBO sensorische informatieverwerking voor professionals


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €895,00
Lesdagen 3
Studiebelasting 18 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie

Accreditaties
Doelgroep


Deze opleiding is bedoeld voor zorg- en onderwijsprofessionals die werken met kinderen met gedragsproblemen of verstandelijke beperkingen, zoals leerkrachten, sociaal pedagogische hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, (jeugd-)artsen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten, kindercoaches en oefentherapeuten.

Aan de slag


 • SI voor professionals 2024-2

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  21 september 2024, 19 oktober 2024, en 16 november 2024

 • SI voor professionals 2025-1

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  5 april 2025, 17 mei 2025, en 14 juni 2025Groei met Siem

Bij Kenniscentrum SIEM ben je verzekerd van onderwijs en dienstverlening van topkwaliteit.

Als erkende aanbieder in Nederland zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO) en aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Bovendien volgen we de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat onze opleidingen voldoen aan de hoogste normen.Wat ga je leren?


Na het volgen van deze cursus heb je kennis over de sensorische informatieverwerking en over verschillende checklisten om in kaart te brengen of er mogelijk problemen in de sensorische informatieverwerking spelen.

Je kent de basisprincipes van de motormeter en het zintuiglijk activiteitenplan en kunt je cliënt en eventueel de ouders hiermee op weg helpen. Daarnaast weet je welke methoden er zijn voor zelfregulatie en je kunt een start maken om die met het kind te kiezen en te oefenen.

Verder ken je tips voor het aanpassen van de omgeving en van dagelijkse routines om de problemen met de sensorische informatieverwerking in de klas, in de groep of thuis te verminderen.
Wat gaan we doen?

Ontdek hoe prikkelverwerking een cruciale rol speelt in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Je leert wat sensorische informatieverwerking is en hoe belangrijk het verwerken van prikkels uit je lichaam en uit de omgeving is om adequaat te kunnen reageren.

Je  krijgt uitleg over de werking van de acht zintuigsystemen  en over vier verschillende sensorische patronen. We gaan daarbij in op de neurologische achtergrond van de prikkelverwerking.

Je leert wat het belang van arousal is en hoe je een hoge of lage arousal kunt beïnvloeden. Met al deze kennis kun je het gedrag van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking herkennen en met hen en/of de ouders of hulpverleners zoeken naar strategieën om  beter om te kunnen gaan met de prikkels van iedere dag.


Leerdoelen

Inzicht in sensorische informatieverwerking: Je ontwikkelt grondige kennis over sensorische informatieverwerking en de achterliggende neurologie, en begrijpt hoe dit van invloed is op motorische ontwikkeling, dagelijkse activiteiten en communicatie.

Gedragspatronen: Je kan de vier gedragspatronen (zoeker, toeschouwer, sensor en vermijder) identificeren. 

Arousalniveau bepalen en beïnvloeden: Je kan het arousalniveau van een kind beoordelen, begrijpt de relatie met sensorische informatieverwerking en weet hoe je dit kan beïnvloeden.

Uitleg in begrijpbare taal: Je kan sensorische informatieverwerking en de implicaties van problemen in begrijpbare taal uitleggen. 

Herkenning van sensorische problemen: Je leert sensorische informatieverwerkingsproblemen identificeren die tot verstoringen in het dagelijks leven kunnen leiden en kunt ze adequaat beoordelen.

Integratie van normale ontwikkeling: Je integreert kennis over de normale sensomotorische ontwikkeling in de beoordeling van kinderen.

Verbanden leggen: Je kunt verbanden leggen tussen motorische en communicatieve ontwikkelingsproblemen en sensorische informatieverwerking.

Checklist gebruik: Je kent verschillende checklists voor het beoordelen van sensorische informatieverwerking en kan bepalen wanneer het toepassen van specifieke checklists zinvol is. 

Analyseren van gegevens: Je kunt gegevens analyseren om sensorische informatieverwerkingsproblemen te identificeren en hun impact te begrijpen.

Toepassen van sensorische interventies: Je past sensorische informatieverwerkingstechnieken toe om de kwaliteit van beweging, dagelijkse activiteiten en communicatie te verbeteren.

Ouders en cliëntsysteem ondersteunen: Je kunt ouders en het cliëntsysteem adviseren over sensorische informatieverwerking en de impact ervan op dagelijkse activiteiten.


Post-HBO sensorische informatieverwerking voor professionals

Opleiding Klassikaal
Lesgeld €895,00
Lesdagen 3
Studiebelasting 18 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie
 • SI voor professionals 2024-2

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  21 september 2024, 19 oktober 2024, en 16 november 2024
 • SI voor professionals 2025-1

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  5 april 2025, 17 mei 2025, en 14 juni 2025