Verdieping Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals

Word expert in het optimaliseren van de sensorische informatieverwerking zodat leerlingen en cliënten optimaal kunnen participeren in het dagelijks leven.


Herken je dit?


Als toegewijde zorg- of onderwijsprofessional ben je vaak betrokken bij individuen die snel overprikkeld of onderprikkeld raken. Dat heeft vergaande gevolgen voor hun dagelijks handelen, communicatie, en bewegen. Het kan het leren, spelen, eten, slapen, of omgaan met leeftijdsgenoten belemmeren. 

Heb je al basiskennis over sensorische informatieverwerking maar wil je diepgaander inzicht in het waarom, de neurologische achtergrond, en effectieve interventies?

Zoek je praktische handvatten om de kwaliteit van dagelijks bewegen, handelen en communiceren te vergroten? 

Dan is deze verdiepende Post-HBO cursus precies wat jij nodig hebt.
Kenniscentrum Siem

Verdieping Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.150,00
Lesdagen 4
Studiebelasting 22 uur klassikaal en 48 uur zelfstudie

AccreditatiesRegister Vaktherapie

38,4 punten


Doelgroep


Deze opleiding is bedoeld voor zorg- en onderwijsprofessionals die werken met kinderen met gedragsproblemen of verstandelijke beperkingen. Zoals leerkrachten, sociaal pedagogische hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, (jeugd-)artsen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten, kindercoaches, en oefentherapeuten die reeds de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking Professionals of een vergelijkbare cursus hebben afgerond.

Aan de slag


  • Verdieping Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals 2024-2

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    6 december 2024, 10 januari 2025, 7 februari 2025, en 7 maart 2025Groei met Siem

Bij Kenniscentrum SIEM ben je verzekerd van onderwijs en dienstverlening van uitstekende kwaliteit.

Als erkende aanbieder in Nederland zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO) en aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Bovendien volgen we de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat onze opleidingen voldoen aan de hoogste normen.Wat ga je leren?


Veel deelnemers van onze Post-HBO opleiding voor professionals vroegen ons om een vervolg te ontwikkelen.

Met meer verdieping, meer praktische toepassingen en meer gereedschappen en inzichten om toe te passen in hun dagelijkse werk.

Gedurende deze intensieve verdiepingscursus leer je fundamentele kennis op te bouwen over sensorische informatieverwerking, waarbij je diepgaand inzicht krijgt in de werking van de zintuigen en de neurologische achtergrond ervan. Daarnaast worden de principes van de polyvagaal theorie behandeld en leer je hoe deze relevant is voor de sensorische informatieverwerking.

Je ontwikkelt vaardigheden in klinisch redeneren binnen het sensorische informatieverwerkings-traject, waardoor je in staat bent om hulpvragen met betrekking tot verminderde participatie in dagelijkse activiteiten te herkennen, te verduidelijken en hypotheses op te stellen. Door observatie en het gebruik van diverse tools kun je de invloed van sensorische informatieverwerking op de hulpvraag beter begrijpen.

De cursus biedt kennis over de Sensory Profile 2, inclusief de totstandkoming en interpretatie ervan. Je leert hoe je een Sensory Profile anamnese kunt afnemen en hoe je klinisch kunt redeneren op basis van deze informatie.

Daarnaast ontwikkel je de vaardigheden om psycho-educatie te geven aan cliënten en hun systemen en kun je effectieve interventieplannen opstellen, adviezen geven en interventies uitvoeren om de verminderde participatie te verbeteren. Daarnaast leer je verschillende coachende technieken om cliënten en de cliëntsystemen in dit proces te begeleiden. 
Wat gaan we doen?

Ontdek hoe prikkelverwerking een cruciale rol speelt in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

In deze cursus verdiep je je grondig in sensorische informatieverwerking en de neurologische achtergrond ervan, waarbij je inzicht krijgt in de toepassing van de polyvagaal theorie. Je leert de stappen van het begeleidingsproces, inclusief klinisch redeneren en het formuleren van hypotheses voor verminderde participatie in dagelijkse activiteiten. Praktische tools en observatievaardigheden helpen je de invloed van sensorische informatieverwerking op hulpvragen te begrijpen.

De cursus behandelt de Sensory Profile 2, inclusief interpretatie en het afnemen van een anamnese. Je ontwikkelt communicatieve en coachende vaardigheden en leert psycho-educatie te geven. Interventieplannen opstellen, sensorische ruimtes herkennen en interventies toepassen om de kwaliteit van dagelijkse activiteiten te vergroten, zijn essentiële aspecten van de cursus. Het evalueren en afronden van het sensorische informatieverwerkingstraject, inclusief het schrijven van een beknopt eindverslag, wordt ook behandeld.


Leerdoelen

Polyvagaal Theorie Begrip: je begrijpt de polyvagaal theorie en herkent de betrokkenheid ervan bij de sensorische informatieverwerking.

Klinisch Redeneren in SI-traject: je kent de verschillende stappen van het SI-traject, kan klinisch redeneren en herkent en verduidelijkt hulpvragen met betrekking tot verminderde participatie in dagelijkse activiteiten.

Hypothesen Opstellen: je kan hypotheses formuleren op basis van sensorische informatieverwerking die de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren verklaart.

Observatie en Tools: je weet hoe een goede observatie opgezet moet worden, kan deze uitvoeren en weet welke tools er verder ingezet kunnen worden om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van de sensorische informatieverwerking op de hulpvraag. 

Sensory Profile 2: je hebt kennis van de totstandkoming en achtergrond van de Sensory Profile 2, kan deze interpreteren en een goede anamnese afnemen. 

Psycho-educatie en Interventieplan: je bent in staat psycho-educatie te geven over sensorische informatieverwerking en kan een plan van aanpak opstellen met duidelijke conclusies en doelen voor het SI-traject.

Interventies: je kan interventies van de sensorische informatieverwerking toepassen in het professioneel handelen, gericht op functionele activiteiten in de context om zo de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van de cliënt te vergroten. 

Adviseren en coachen: je bent in staat de cliënt en het cliëntsysteem te adviseren en te coachen met betrekking tot de sensorische informatieverwerking in relatie tot motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van de cliënt


Verdieping Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals

Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.150,00
Lesdagen 4
Studiebelasting 22 uur klassikaal en 48 uur zelfstudie
  • Verdieping Post-HBO sensorische informatieverwerking professionals 2024-2

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    6 december 2024, 10 januari 2025, 7 februari 2025, en 7 maart 2025