Sensorische informatieverwerking bij verstandelijke beperking

De sleutel tot beter begrip en effectievere begeleiding. De opleiding voor groepsleiding en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.


Herken je dit?


Heb jij ook een cliënt of leerling in je groep die heel snel overprikkeld raakt? Of een cliënt die juist heel weinig prikkels uit de omgeving oppikt en daardoor heel traag is? Of  iemand die steeds op zoek is naar prikkels, veel beweegt en geluiden maakt? 

Dan weet je hoe lastig het kan zijn om een prettig klimaat in de groep te scheppen!

In deze cursus leer je kijken naar de sensorische informatieverwerking van je cliënten. Je krijgt handvatten en praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt op je werk.




Kenniscentrum Siem

Sensorische informatieverwerking bij verstandelijke beperking


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €895,00
Lesdagen 3
Studiebelasting 18 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie

Accreditaties



Doelgroep


Deze opleiding is geschikt voor zorg- en onderwijsprofessionals die met mensen met een verstandelijke beperking werken, waaronder leerkrachten, groepsleiders, begeleiders, gedragsdeskundigen en therapeuten.

Aan de slag


  • SI en verstandelijke beperking 2025-1

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    5 april 2025, 17 mei 2025, en 14 juni 2025


Groei met Siem

Bij Kenniscentrum SIEM ben je verzekerd van onderwijs en dienstverlening van uitstekende kwaliteit.

Als erkende aanbieder in Nederland zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO) en aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Bovendien volgen we de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat we opleidingen aanbieden van uitstekende kwaliteit.


Wat gaan we doen?

Heb je ooit gemerkt dat sommige cliënten anders lijken te reageren op zintuiglijke prikkels?

Je krijgt kennis over sensorische informatieverwerking en over de rol van arousal en alertheid. Je leert hoe problemen in de sensorische informatieverwerking tot uiting kunnen komen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hoe zijn de prikkeldrempels van de cliënt? Kan de cliënt betekenis geven aan prikkels? Hoe reguleert de cliënt zichzelf? En hoe kun jij de cliënt helpen om een passend prikkelaanbod te hebben? Welke strategieën kun je hierbij toepassen?

Die strategieën proberen we in de les ook uit, zodat je zelf ervaart wat het effect kan zijn op jouw eigen prikkelverwerking.

In de cursus kijken we niet alleen naar de sensorische informatieverwerking. We koppelen dit ook aan het sociaal-emotionele en cognitieve niveau van de cliënt. Je leert interventies die gericht zijn op een passend dagprogramma, op ADL-vaardigheden, op je eigen benadering van de cliënt en op aanpassingen die je aan de omgeving kunt doen.


Leerdoelen

Begrip van sensorische informatieverwerking: je kan de basisprincipes van sensorische informatieverwerking uitleggen en begrijpt de impact ervan op het leven van mensen met een verstandelijke beperking. 

Arousal en alertheid: je kan uitleggen hoe arousal en alertheid het functioneren van een cliënt beïnvloeden en begrijpt de verschillende strategieën die een cliënt kan gebruiken om deze te reguleren.

Observatievaardigheden: je kan door middel van gestructureerde observaties een gedegen beeld vormen van de sensorische informatieverwerking bij een cliënt met een verstandelijke beperking.

Eigen sensorische informatieverwerking: je kan reflecteren op de eigen sensorische informatieverwerking en begrijpt hoe deze van invloed is op het handelen in relatie tot de cliënt.

Invloed op sociaal-emotioneel en cognitief functioneren: je begrijpt hoe het sociaal-emotioneel en cognitief functioneren van een cliënt de sensorische informatieverwerking beïnvloedt.

Integratie van informatie: je kan informatie over sensorische informatieverwerking, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren integreren en toepassen om passend aan te sluiten met helpende interventies.

Ontwikkeling van passend dagprogramma: je kan interventies en aanpassingen identificeren die ondersteunend zijn in het ontwerpen van een passend dagprogramma, ter bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren.

Advies aan het netwerk: je bent in staat om op basis van sensorische informatieverwerking advies te geven aan het netwerk van cliënten met een verstandelijke beperking, om hun participatie in het dagelijks leven te verbeteren.



Wat ga je leren?


Na het volgen van deze cursus heb je kennis om vanuit de theorie over sensorische informatieverwerking te kijken naar het gedrag van je cliënten of leerlingen. Dit gebruik je als aanvulling op je kennis over sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Ook heb je handvatten om onder- en  overprikkeling te voorkomen en om een goed dagprogramma voor elke cliënt samen te stellen.



Doelgroep


Deze opleiding is geschikt voor zorg- en onderwijsprofessionals die met mensen met een verstandelijke beperking werken, waaronder leerkrachten, groepsleiders, begeleiders, gedragsdeskundigen en therapeuten.

Team in een incompany opleiding

Sensorische informatieverwerking bij verstandelijke beperking

De sleutel tot beter begrip en effectievere begeleiding. De opleiding voor groepsleiding en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Opleiding Klassikaal
Lesgeld €895,00
Lesdagen 3
Studiebelasting 18 uur klassikaal en 36 uur zelfstudie
  • SI en verstandelijke beperking 2025-1

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    5 april 2025, 17 mei 2025, en 14 juni 2025