SI en verstandelijke beperking

Huidige status Niet ingeschreven Prijs € 895,00 Begin Volg deze training Verdiepingscursus sensorische informatieverwerking en verstandelijke beperking. Uitvoeringen


Herken je dit?


Heb jij in je werk te maken met kinderen die snel overprikkeld raken of prikkels vermijden? Of met kinderen die juist veel prikkels zoeken of die te weinig reageren op het prikkelaanbod in de klas of thuis? Voor al deze kinderen geldt dat hun sensorisch profiel veel invloed heeft op hun gedrag en op hun reactie op de omgeving.

De reactie van de omgeving op het kind wordt er ook door bepaald. Kinderen die veel prikkels zoeken worden vaak als lastig gezien. Kinderen die snel overprikkeld zijn als zeurpieten, omdat ze last hebben van prikkels die veel anderen niet als storend ervaren.
SI en verstandelijke beperking


Opleiding
Lesgeld
Studiebelasting uur zelfstudie

Accreditaties


134 punten


Wat gaan we doen?

Natuurlijke inzichten in de complexe wereld van sensorische informatieverwerking vormen de kern van deze post-hbo opleiding voor paramedici.

Je ontwikkelt diepgaande kennis over de werking van de hersenen, de zintuigen en sensorische informatieverwerking, en begrijpt hoe dit alles de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie van je cliënten beïnvloedt. Daarnaast ben je in staat om verstoringen in zintuigen te identificeren die tot problemen in sensorische informatieverwerking kunnen leiden, waarbij je het directe effect van deze verstoringen op intentiebewegingen adequaat beoordeelt.

Met de opgedane kennis over de normale sensomotorische ontwikkeling en de afwijkingen daarvan, kun je de bewegingsfuncties van je cliënten beoordelen. Bovendien kun je verbanden leggen tussen motorische en communicatieve ontwikkelingsproblemen en sensorische informatieverwerking, wat resulteert in hypotheses over mogelijke oorzaken van verminderde participatie in dagelijkse beweging, handelingen en communicatie. Je kunt klinisch redeneren toepassen om te screenen op een verminderde participatie en om te bepalen of er mogelijk sprake is van een sensorische informatieverwerkingsprobleem en hoe dit deelname beïnvloedt.

Door het analyseren van onderzoeksgegevens, waaronder observaties en het gebruik van meetinstrumenten, kun je een probleem in de sensorische informatieverwerking vaststellen en begrijpen hoe dit de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie beïnvloedt. Je bent in staat om behandel- en ondersteuningsplannen op te stellen op basis van de analyse van de effecten van zintuigwerking en sensorische informatieverwerking op de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie, en dit omvat nauwe samenwerking met eventuele ouders en andere betrokkenen in het cliëntsysteem.

Door middel van interventies in sensorische informatieverwerking die gericht zijn op functionele activiteiten in de context, verbeter je de kwaliteit van dagelijkse beweging, handelingen en communicatie van je cliënten. Daarnaast kun je de cliënt en het cliëntsysteem adviseren en begeleiden met betrekking tot sensorische informatieverwerking in relatie tot motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de verminderde deelname aan dagelijkse beweging, handelingen en communicatie. Je evalueert het effect van de interventies op motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en past behandelinterventies zo nodig aan.


Leerdoelen

Diepgaande Kennisverwerving: Verkrijg een diepgaand begrip van hoe de hersenen, zintuigen en sensorische informatieverwerking functioneren en begrijp de impact van deze processen op de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie bij cliënten.

Identificeren van Zintuiglijke Stoornissen: Leer hoe je stoornissen in zintuiglijke aanleg en functie kunt identificeren die kunnen leiden tot problemen in sensorische informatieverwerking. Begrijp het directe effect van deze verstoringen op intentiebewegingen en ben in staat om deze adequaat te beoordelen.

Integreren van Ontwikkelingskennis: Integreer kennis over de normale sensomotorische ontwikkeling en afwijkingen daarvan om het bewegend functioneren van cliënten te beoordelen.

Verbanden Leggen tussen Ontwikkelingsproblemen: Maak verbindingen tussen motorische en communicatieve ontwikkelingsproblemen en sensorische informatieverwerking, en ontwikkel hypotheses over mogelijke oorzaken van verminderde deelname in dagelijkse beweging, handelingen en communicatie.

Klinisch Redeneren en Screenen: Pas klinisch redeneren toe om te screenen op verminderde participatie en bepaal of er mogelijk sprake is van een sensorische informatieverwerkingsprobleem en hoe dit deelname beïnvloedt.

Analyseren en Evalueren: Analyseer onderzoeksgegevens, waaronder observaties en het gebruik van meetinstrumenten, om een probleem in de sensorische informatieverwerking vast te stellen en begrijp hoe dit de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie beïnvloedt.

Opstellen van Behandel- en Ondersteuningsplannen: Stel behandel- en ondersteuningsplannen op basis van de analyse van de effecten van zintuigwerking en sensorische informatieverwerking op de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie. Werk intensief samen met ouders en andere betrokkenen in het cliëntsysteem.

Toepassen van Interventies: Pas interventies in sensorische informatieverwerking toe die gericht zijn op functionele activiteiten in de context om de kwaliteit van dagelijkse beweging, handelingen en communicatie van cliënten te verbeteren.

Adviseren en Begeleiden: Adviseer en begeleid cliënten en hun cliëntsysteem met betrekking tot sensorische informatieverwerking in relatie tot motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de verminderde deelname aan dagelijkse beweging, handelingen en communicatie.

Effectiviteit Evalueren: Evalueer het effect van de interventies op motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en pas behandelinterventies zo nodig aan om de beste zorg te bieden aan je cliënten.Wat ga je leren?


Heb jij in je werk te maken met kinderen die snel overprikkeld raken of prikkels vermijden? Of met kinderen die juist veel prikkels zoeken of die te weinig reageren op het prikkelaanbod in de klas of thuis? Voor al deze kinderen geldt dat hun sensorisch profiel veel invloed heeft op hun gedrag en op hun reactie op de omgeving.

De reactie van de omgeving op het kind wordt er ook door bepaald. Kinderen die veel prikkels zoeken worden vaak als lastig gezien. Kinderen die snel overprikkeld zijn als zeurpieten, omdat ze last hebben van prikkels die veel anderen niet als storend ervaren.Doelgroep


Deze cursus is bestemd voor alle professionals die reeds een cursus of post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking hebben gevolgd.

Dus ook op jou!


SI en verstandelijke beperking

Opleiding
Lesgeld
Studiebelasting uur zelfstudie
  • SI paramedici 2024-2

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    14 september 2024, 12 oktober 2024, 2 november 2024, 23 november 2024, 14 december 2024, 11 januari 2025, en 1 februari 2025
  • SI paramedici 2025-1

    Cursus- en vergadercentrum Domstad
    10 februari 2025, 3 maart 2025, 24 maart 2025, 14 april 2025, 12 mei 2025, 2 juni 2025, en 28 juni 2025

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 895,00

Verdiepingscursus sensorische informatieverwerking en verstandelijke beperking.

Uitvoeringen