Post-HBO sensorische informatieverwerking voor paramedici

Diepgaande kennis over sensorische informatieverwerking, waarmee je de algehele, motorische en communicatieve ontwikkeling van je cliënten effectief kunt ondersteunen.


Herken je dit?


Heb jij in je werk te maken met kinderen die snel overprikkeld raken of prikkels vermijden? Of met kinderen die juist veel prikkels zoeken?

Wil jij de ontwikkeling van elk kind stimuleren en daarbij gebruik maken van gedegen kennis over de sensorische informatieverwerking?

Wil je de sensorische informatieverwerking  meenemen in je diagnostiek en behandeling? En in je adviezen aan ouders en school? Dan is deze opleiding een goede aanvulling op je expertise als kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, kinderoefentherapeut, logopedist of psychomotorisch therapeut!
Kenniscentrum Siem

Post-HBO sensorische informatieverwerking voor paramedici


Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.950,00
Lesdagen 7
Studiebelasting 42 uur klassikaal en 84 uur zelfstudie

Accreditaties


Stichting ADAP

in aanvraag


Register Vaktherapie

in aanvraagDoelgroep


Deze opleiding is bestemd voor (kinder-) fysiotherapeuten, (kinder-) ergotherapeuten, (kinder-) oefentherapeuten, logopedisten en psychomotorisch therapeuten.

Aan de slag


 • SI paramedici 2024-2

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  14 september 2024, 12 oktober 2024, 2 november 2024, 23 november 2024, 14 december 2024, 11 januari 2025, en 1 februari 2025

 • SI paramedici 2025-1

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  10 februari 2025, 3 maart 2025, 24 maart 2025, 14 april 2025, 12 mei 2025, 2 juni 2025, en 28 juni 2025


Doelgroep


Deze opleiding is gericht op (kinder-) fysiotherapeuten, (kinder-) ergotherapeuten, (kinder-) oefentherapeuten, logopedisten en psychomotorisch therapeuten.Wat ga je leren?


Als je deze opleiding hebt afgerond kun je de sensorische informatieverwerking van een kind met een ontwikkelingsprobleem meenemen in je diagnostiek en behandeling. Je hebt daarmee een waardevolle toevoeging op je paramedische basiskennis. 

De kennis over de neurologische verwerking van zintuiglijke prikkels gebruik je om gericht te observeren. Je weet welke meetinstrumenten je in kunt zetten en verwerkt die gegevens in je behandelplan.

Je gebruikt interventies vanuit de sensorische informatieverwerking in je behandeling en adviseert en coacht kind en ouders.

Je geeft praktische adviezen voor thuis en in de klas om in het dagelijks leven zo goed mogelijk mee te kunnen doen en zo weinig mogelijk hinder te hebben van over- of onderprikkeling.Groei met Siem

Bij Kenniscentrum SIEM ben je verzekerd van onderwijs en dienstverlening van uitstekende kwaliteit.

Als erkende aanbieder in Nederland zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO) en aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Bovendien volgen we de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat we opleidingen aanbieden van uitstekende kwaliteit.


Wat gaan we doen?

Herkennen wat de effecten zijn op het gedrag en de ontwikkeling van een kind als prikkels te veel of te weinig worden geregistreerd.

In deze opleiding leer je hoe de neurologische verwerking van informatie uit de zintuigen verloopt. In de hersenen wordt die informatie opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, om tot een adequate reactie op de prikkels te komen. Het gaat daarbij om visuele, auditieve, tactiele, oraal-sensorische, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve prikkels. Je leert herkennen wat de effecten zijn op het gedrag en de ontwikkeling van een kind als prikkels te veel of te weinig worden geregistreerd. In de opleiding worden hiervoor veel praktijkvoorbeelden getoond. 

Met deze kennis als basis leer je hoe je signalen van problemen in de sensorische prikkelverwerking kunt herkennen. Je krijgt handvatten voor het stellen van hypotheses en leert werken met meetinstrumenten, waaronder de Sensory Profile.

Vervolgens leer je om de diagnostiek in te zetten bij het adviseren en behandelen en is er aandacht voor het evalueren van het effect van de behandeling.

In de hele opleiding wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke artikelen, die een onderbouwing geven aan de diagnostiek en het paramedisch handelen.

Dit alles is erop gericht de ontwikkeling en het participeren in het dagelijks leven van elk kind te stimuleren en gemakkelijker te maken.


Leerdoelen

Diepgaande kennisverwerving: Verkrijg een diepgaand begrip van hoe de hersenen, zintuigen en sensorische informatieverwerking functioneren en begrijp de impact van deze processen op de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie bij cliënten.

Identificeren van zintuiglijke stoornissen: Leer hoe je stoornissen in zintuiglijke aanleg en functie kunt identificeren die kunnen leiden tot problemen in sensorische informatieverwerking. Begrijp het directe effect van deze verstoringen op intentiebewegingen en ben in staat om deze adequaat te beoordelen.

Verbanden leggen tussen ontwikkelingsproblemen: Maak verbindingen tussen motorische en communicatieve ontwikkelingsproblemen en sensorische informatieverwerking, en ontwikkel hypotheses over mogelijke oorzaken van verminderde deelname in dagelijkse beweging, handelingen en communicatie.

Integreren van ontwikkelingskennis: Integreer kennis over de normale sensomotorische ontwikkeling en afwijkingen daarvan om het bewegend functioneren van cliënten te beoordelen.

Klinisch redeneren en screenen: Pas klinisch redeneren toe om te screenen op verminderde participatie en bepaal of er mogelijk sprake is van een sensorische informatieverwerkingsprobleem en hoe dit deelname beïnvloedt.

Analyseren en evalueren: Analyseer onderzoeksgegevens, waaronder observaties en het gebruik van meetinstrumenten, om een probleem in de sensorische informatieverwerking vast te stellen en begrijp hoe dit de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie beïnvloedt.

Opstellen van behandel- en ondersteuningsplannen: Stel behandel- en ondersteuningsplannen op basis van de analyse van de effecten van zintuigwerking en sensorische informatieverwerking op de motorische ontwikkeling, dagelijkse beweging, handelingen en communicatie. Werk intensief samen met ouders en andere betrokkenen in het cliëntsysteem.

Toepassen van interventies: Pas interventies in sensorische informatieverwerking toe die gericht zijn op functionele activiteiten in de context om de kwaliteit van dagelijkse beweging, handelingen en communicatie van cliënten te verbeteren.

Adviseren en begeleiden: Adviseer en begeleid cliënten en hun cliëntsysteem met betrekking tot sensorische informatieverwerking in relatie tot motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en de verminderde deelname aan dagelijkse beweging, handelingen en communicatie.

Effectiviteit evalueren: Evalueer het effect van de interventies op motorische en/of communicatieve ontwikkelingsproblemen en pas behandelinterventies zo nodig aan om de beste zorg te bieden aan je cliënten.


Post-HBO sensorische informatieverwerking voor paramedici

Opleiding Klassikaal
Lesgeld €1.950,00
Lesdagen 7
Studiebelasting 42 uur klassikaal en 84 uur zelfstudie
 • SI paramedici 2024-2

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  14 september 2024, 12 oktober 2024, 2 november 2024, 23 november 2024, 14 december 2024, 11 januari 2025, en 1 februari 2025
 • SI paramedici 2025-1

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  10 februari 2025, 3 maart 2025, 24 maart 2025, 14 april 2025, 12 mei 2025, 2 juni 2025, en 28 juni 2025